banner

Żyć w harmonii z naturą

17 Февраля’22
332
Без названия.pngSpołeczeństwo naukowe jest otwarcie oburzonе budową pobliskiej Polski ogrodzenia w Puszczy Białowieskiej. W ślad za brzeskimi kolegami naukowcy z Grodzieńszczyzny włączyli się w dyskusję na temat – bariery transgraniczne jako zagrożenie dla funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej. Gorąca dyskusja toczyła się przy okrągłym stole na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały.

Osobie trzeciej nie jest łatwo ocenić wszystkie negatywne konsekwencje tak pochopnej decyzji. Dlatego opinia naukowców jest tutaj nie tylko ważna, ale musi odgrywać kluczową rolę.

Kierownik katedry botaniki, doktor nauk biologicznych, docent Oleg Sozinow ocenia ingerencję w rezerwat przyrody jako zagrożenie dla funkcjonowania sieci ekologicznej Białorusi na terenach przygranicznych. Naiwnością jest sądzić, że pięciometrowe ogrodzenie o długości 180 km uderzy w różnorodność biologiczną tylko samej Puszczy Białowieskiej. W sieci ekologicznej wszystko jest ze sobą powiązane. I to nie przypadek, że 14 grudnia 1992 r. Puszcza Białowieska została wpisana na Listę światowego dziedzictwa przyrodniczego. Przypomnienie Konwencji berneńskiej lub Konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory oraz naturalnych siedlisk w Europie, którą Republika Białorusi podpisała 07.02.2013 r. jest to umowa międzynarodowa, która zawiera przepisy dotyczące ochrony zarówno naturalnych siedlisk (biotopów), jak i określonych gatunków flory i fauny. Konwencja chroni dziką florę i faunę, tj. zawiera listę zwierząt i roślin podlegających ochronie.

Wszelkie sztuczne bariery są zagrożone zmniejszeniem różnorodności biologicznej: autostrady i oczywiście wysokie ogrodzenia. Jeśli jednak w pierwszych dwóch przypadkach szerokie ekoduki pomagają rozwiązać problem migracji zwierząt (wnioski wyciągnięte na podstawie wieloletnich obserwacji naukowców), to w ostatnich dwudziestu dwóch bramach (w ten sposób sąsiedzi widzą rozwój sytuacji) wyraźnie nie mogą tego zrobić. Zabawne jest wyobrażanie sobie dzikich zwierząt, których korytarze migracyjne formowały się przez lata, ustawionych w kolejce, aby przejść przez furtkę w wysokim ogrodzeniu. Spróbuj im wyjaśnić, że człowiek postanowił teraz inaczej i że od teraz będzie więcej czynników śmiertelności.

Ale fauna Parku Narodowego jest bardzo zróżnicowana, mówi kierownik katedry zoologii i fizjologii człowieka i zwierząt, doktor nauk biologicznych, docent Olga Janczurewicz. Owady-około 10000 gatunków, ptaki-250 gatunków, ssaki-59 gatunków (85% fauny Białorusi!). Pod względem liczebności żubra Europejskiego Puszcza Białowieska zajmuje 1.

Równie cenny w Białoruskiej sieci ekologicznej jest inny transgraniczny rezerwat krajobrazowy-Puszcza Grodzieńska, w której występuje 227 gatunków samych kręgowców. I to my mówimy tylko o tych terenach, które są po tej stronie granicy. Ale natura z całą swoją pierwotnością żyje po drugiej stronie. Czy polscy koledzy nie są oburzeni tym, co się dzieje? Czy tak naprawdę ważne jest dzisiaj stworzenie izolacji, aby jutro żałować utraty różnorodności genetycznej? Myślę, że wszyscy doskonale rozumieją, czym są takie decyzje. Ogrodzenia nie są przeszkodą dla ludzi.

W wyniku okrągłego stołu wypracowano rezolucję. Jest to jedna z wielu prób naukowców powstrzymania niszczenia systemu ekologicznego, dlatego należy z niego wyciągnąć fragment: "sztuczny podział terytorialny jednego naturalnego kompleksu Puszczy Białowieskiej, spowodowany budową zapór na granicy państwowej, jest źródłem zwiększonego zagrożenia dla istnienia wyjątkowo rzadkich i unikalnych naturalnych kompleksów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to sprzeczne z kryteriami i zasadami zarządzania szczególnie chronionym obszarem naturalnym i jest kategorycznie niedopuszczalne".

Życie w harmonii z naturą jest naszym głównym zadaniem. Transgranicznym.

Предыдущая статья

В Слониме за распространение психотропов задержаны две 17-летние девушки