banner

Świadczenia emerytalne i świadczenia socjalne dla weteranów II Wojny Światowej

16 Апреля’21
375


Biorąc pod uwagę szczególny status weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, do ich emerytury pracowniczej ustalono podwyżki, które określa artykuł 68 ustawy Republiki Białoru z dnia 17 kwietnia 1992 r. nr 1596-XII "О zabezpieczeniu emerytalnym".

Podwyżka emerytur

Weteranom II Wojny Światowej i osobom dotkniętym skutkami wojny do otrzymywanej emerytury dokonuje się dodatkowej miesięcznej wypłaty w postaci podwyższenia emerytury w następujących wymiarach:

Bohaterom Związku Radzieckiego - 500 proc. minimalnej wysokości emerytury ze względu na wiek.

Informacyjnie:

Minimalna wysokość emerytury ze względu na wiek w marcu 2021 r. wyniosła 65,72 rubli;

Inwalidom wojennym I i II grupy - 400 proc. minimalnej wysokości emerytury wiekowej, III grupy – 250 proc. minimalnej wysokości emerytury wiekowej;

uczestnikom wojny, a także biorącym udział w rozminowywaniu terenów w latach 1943-1945 – 250 proc. minimalnej wysokości emerytury;

"blokadom" Leningradu – 100 proc. minimalnej wysokości emerytury ze względu na wiek;

Byłym więźniom hitlerowskich obozów koncentracyjnych (getta i innych miejsc przymusowego przetrzymywania w czasie wojny) – 100 proc. minimalnej wysokości emerytury;

odznaczenim orderami i medalami ZSRR za ofiarnyą pracę i nienaganną służbę wojskową na tyłach w czasie wojny - 50 proc. minimalnej emerytury wiekowej;

niepełnosprawnym od dzieciństwa z powodu zranienia, stłuczenia, okaleczenia związanego z walką w okresie wojny – lub z konsekwencjami działań wojennych) - 50 proc. minimalnej wysokości emerytury;

członkowie rodzin (rodzice, żony (nie zawarli nowego związku małżeńskiego) żołnierzy, którzy zginęli (zmarli) w czasie wojny (zmarli inwalidzi wojenni) – 180 procent minimalnej emerytury według wieku; niepełnosprawne dzieci od dzieciństwa tej kategorii żołnierzy-100 procent minimalnej emerytury według wieku.

Dopłaty do emerytury

Weteranom wojennym i innym kategoriom emerytów niepracujących w wieku powyżej 75 lat do emerytury wypłacana jest również miesięczna dopłata – 75 proc. minimalnej wysokości emerytury według wieku. Po osiągnięciu wieku 80 lat dopłata wzrasta do 100 proc.

Dopłata do opieki

Oprócz dopłat do wieku dodatkowo do emerytur osób, które ukończyły 80. rok życia, co miesiąc wypłacana jest dopłata do opieki. W przypadku emerytów w tej grupie wiekowej, którzy są niepełnosprawni w grupie I, wysokość dodatku do opieki wynosi 100 procent minimalnej emerytury według wieku, emeryci, którzy osiągnęli wiek 80 lat – 50 procent minimalnej emerytury według wieku.

Podniesienie poziomu emerytur kombatantów i inwalidów wojennych odbywa się równocześnie z podniesieniem emerytur pracowniczych do innych kategorii emerytów w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w w Republice . Wysokość podwyżek ustalonych dla emerytur jest korygowana ze względu na wzrost budżetu na utrzymanie średnio na mieszkańca.

Publiczne świadczenia socjalne

Weterani Wielkiej Wojny Ojczyźnianej otrzymują publiczne świadczenia socjalne w zakresie opieki zdrowotnej i leczenia uzdrowiskowego, na drodze, w sferze mieszkaniowej i innych. Takie świadczenia obejmują:

bezpłatne zaopatrzenie w leki wydawane na receptę przez lekarzy w ramach wykazu leków podstawowych;

bezpłatne wykonywanie i naprawa protez dentystycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania;

bezpłatne zapewnienie środków technicznych rehabilitacji społecznej;

pierwszeństwo w bezpłatnym leczeniu uzdrowiskowym lub uzdrowienie lub otrzymanie pomocy pieniężnej na uzdrowienie w wysokości 10 wartości podstawowych – w przypadku, gdy bohaterowie Związku Radzieckiego, niepełnosprawni i uczestnicy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej nie skorzystali z prawa do bezpłatnego biletu uzdrowiskowego;

bezpłatne przejazdy wszystkimi rodzajami miejskiego transportu pasażerskiego, podmiejskim kolejowym, wodnym i drogowym transportem pasażerskim;

bezpłatny przejazd (na podstawie bonów wydawanych przez odpowiednie organy) raz w roku w pociągach

Предыдущая статья

17 апреля пройдет республиканский субботник