banner
Happy Victory Day!
10:24 15 Мая’18
1003

Happy Victory Day!

In Svisloch the celebration of the 73rd year anniversary of the Soviet People's Victory in the Great Patriotic War begins with the rally-requiem.

 

Today a lot of people throughout the country have come to memorials and communal graves in order to commemorate the victims of that cruel, merciless war.

«The war is a thing of the past, it becomes a page of history, but the grateful memory of the descendants does not fade away», – says Vladimir Onischik, who is the chairman of the Svisloch district executive committee.

 

Happy Victory Day!

 

Let live the tribute to the feat of a simple soldier in the people's heart, – says Vladimir Sergeevich. – Today, I’d like to honor our veterans, every year we have a few them left. In our district only 12 participants of the Great Patriotic War remained alive. We express our eternal gratitude, our wishes for health and happiness to Kazimir Pinyuta, Anton Tarasevich, Aleksandr Urbanovich, Zinaida Dmuhovskаyа, Fedor Yurchuk, Iosif Kazimirchik, Aleksandr Krupenkov, Stepan Zhilevskiy, Valentina Lichik, Nikolay Shostak, Klavdiya Liger, Mihail Sushko. Our duty is not only to remember those who gave their lives for the sake of Victory, but also to care for veterans and help them in all possible ways. Today, our main task is to contribute to the country's security and to counter new threats. My congratulations on the Victory Day, I don’t want any generation to experience the hardships of war. Let the sky above our homeland be peaceful and calm.

 

It’s time to light the eternal flame, all the citizens bow their heads, a minute of silence is observed.

 

On this bright sunny day, almost everyone who has come to the festival has flowers in hands to lay them in front of the monument dedicated to the fallen soldiers. No one is forgotten, nothing is forgotten!

 

Eva Cheslik, the head of the Department of Education and Nature Conservation of the Gaynovsky Povet:

 

Happy Victory Day!

 

– I'm in Svisloch for the second time. Last year I attended regional festival of rural workers "Dozhinki". However I’m here on Victory Day for the first time. I really like to be here, everything is very dignified. It’s very important to remember all the soldiers who died. Thanks to them, we have freedom both in Belarus and in Poland. I wish everyone happiness, peace and health. Happy Victory Day!

 

***

 

Happy Victory Day!

Świętowanie 73 rocznicy zwycięstwa narodu sowieckiego w Drugiej wojnie swiatowej w Svisłoczy zaczełо się rajdem.

 

9 Маja w całym kraju  ludzie szedli do pomnikuw, na braterskie mogiły, żeby z honorem wspominać tych, którzy zgineli w tej okrutnej, bezlitosnej wojnie.

 

Dziś wojna pozostała w pszeszłości, jest to strona z historji, ale nie zanika pamięć wdzięcznych potomków. Tak stwierdził pszewodniczący Svisłockiego komitetu wykonawczego Vladimir Oniszczyk:

 

Happy Victory Day!

 

 - Ludzie powinni być dumni z wyczynu zwykłego żołnierza. Dziś, w Dniu Zwycięstwa, zwracam się do weteranów. Każdego roku zostaje ich co raz mniej. Wśród uczestników Drugiej wojny swiatowej 12 osób pozostało w naszym regionie. Nasza wieczna wdzięczność i życzenia zdrowia, pomyślności Kazimierzu Pinjute, Antonu Tarasieviczu, Aleksandru Urbanowiczu, Zinaidzie Dmuchovskiej, Fiedoru Yurczuku, Iosifu Kazimirczyku, Aleksandru Krupienkovu, Stepanu Rzylevskomu, Valentinie Liczyk, Nikołaju Shostaku, Claudii Liger, Michaiłu Suszko. Naszym obowiązkiem jest nie tylko pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie w imię zwycięstwa, ale również dbać i pomagać weteranom. Dziś nasz obowionzek – pszyczynić się do bezpieczeństwa naszego kraju i zwalczania nowych zagrożeń. Gratulacje dla wszystkich w Dniu Zwycięstwa, życze, żeby żadne pokolenie nie musiało doświadczyć trudów wojennych. Niech niebo nad naszą ojczyzną będzie spokojne i czyste.

 

Wieczny ogień drży na wietrze. Svisłoczanie skłonili głowy. Zadeklarowana minuta ciszy.

 

W ten jasny słoneczny dzień prawie wszyscy, którzy przybyli na świento, mają w rękach kwiaty. Ten symbol ludskiej wdziencznosci wkrutce znajdzie svoje miejsce obok pomnika poległych żołnierzy. Nikt nie jest zapomniany, nic nie zostaje zapomniane!

 

Eva CHESLIK, kierownik wydziału edukacji i konserwacji Gajnovskiego poviatu:

 

Happy Victory Day!

 

– Jestem po raz drugi w Svisłochy. Byłam w zeszłym roku na festywalu "Dozhinki". Po raz pierwszy uczestniczę w Dniu Zwycięstwa. Bardzo mi tu podoba się. Wszystko jest bardzo godne. Musisz zawsze pamiętać żołnierzy, którzy zginęli. Dzięki nim mamy wolność zarówno na Białorusi, jak I w Polsce. Życzę wszystkim szczęścia, pokoju i zdrowia. Szczęśliwy dzień zwycięstwa!

Текст: olja

Предыдущая статья

Растите и крепните, семьи!